Key to Communication

Komt u dit bekend voor?

– u vindt uw collega’s vaak zo langzaam
– u wordt ongeduldig door de traagheid van vergaderingen/(werk)processen
– u overziet de consequenties al, maar lijkt de enige te zijn
– u kunt sneller denken dan praten
– u komt niet uit uw woorden en/of u forceert uw stem
– u gaat vaak te lang door en u vergeet dan te eten, te drinken etc.
– u bent heel precies en u kunt pas terugzitten als het werk echt af is
– u kunt niet tegen onrecht en u wordt dan boos
– u voelt zich niet begrepen
– u heeft soms moeite met het loslaten van uw ideeën
– u heeft het eigenlijk allemaal al wel gezien

Herkent u zich hier een beetje in?
Dan bent u hoogstwaarschijnlijk een snelle (beeld)denker.

Loopt u met vragen hierover en zoekt u méér dan een mental coach?
Wilt u geen (nieuwe) communicatie-trucjes, maar wezenlijke veranderingen?

Dan kan Key-to-Communication u oplossingen bieden!

Programma aanbod

Key-to-Communication kijkt naar communicatie in brede zin. We realiseren ons het misschien niet, maar we communiceren eigenlijk altijd. We doen dat immers in onszelf en/of naar de ander. De kwaliteit van onze communicatie is van groot belang voor het resultaat en wordt bepaald door wat we er in stoppen. Zijn we duidelijk, congruent, onbevooroordeeld, respectvol, dan zal de uitkomst van de communicatie voor alle partijen O.K. zijn. Maar soms loopt dat allemaal niet zo goed. Dan is het zinvol om het communicatie-proces eens nader te bekijken.

* Voor het verbeteren van uw presentatie, stem en spraak zie: Key to VitalVoice:

* Om meer te leren over (uw) Snel(beeld)denk-vaardigheden: blijf op deze pagina

 

De snelle (beeld)denker:

??????????????????

Praktijkvoorbeeld(1): (snel)beelddenken versus begripdenken.

Peter de Hoog is een van de directeuren van een grote internationale onderneming. Hij houdt van vooruit kijken en goed inschatten. Zo weet hij alles onder controle te houden. Peter is een ‘snelle denker’ en een perfectionist. Hij verwerkt alle vormen van informatie bliksemsnel en kan zo, normaal gesproken, ruim op tijd reageren. Vaak vindt hij zijn collega’s en klanten traag in het denken. Bij problemen ziet de Peter meteen de oplossing. Helaas zien zijn collega’s die vaak niet en kunnen hem dan niet volgen. Ongeduld, innerlijke boosheid en machteloosheid zijn het gevolg. Het vreet aan hem. Hoe kan hij dit aanpakken?

 
Peter de Hoog blijkt een snelle BeeldDenker te zijn, die zijn informatie multi-dimensionaal verwerkt (in een totaal beleven van zien-voelen-horen-ruiken-proeven) en hij staat daar midden in. De grens tussen binnen en buitenwereld is vaak heel diffuus. Men zou het zich kunnen voorstellen als dat de beelddenker in zijn hoofd één groot bioscoop-theater heeft, met vele zalen. In elke zaal draait een ‘virtual reality’, waarin de beelddenker een belevenis of een probleem projecteert. Hij speelt er meteen in mee en ervaart a.h.w. alle ‘ins’ en ‘outs’ rond het thema. Ook kan hij in meerdere zalen tegelijk meedoen. Vaak komt het voor dat de beelddenker geheel niet beseft, waar hij is: in welke zaal/zalen, binnen of buiten? Vaak beseft hij niet dat een ander, in de buitenwereld, niet in staat is om mee te kijken/mee te beleven. En daarom kan deze zijn verhaal niet volgen.

Beelddenken kan veel voordelen hebben: Sneller kunnen denken, creatiever zijn…
Dit geeft voordeel t.o.v. anderen in bijvoorbeeld probleemoplossend werken,
nieuwe mogelijkheden vinden etc. Maar het heeft ook zijn nadelen: de Beelddenker
is vaak stress gevoeliger en verliest zich in zijn denkprocessen. Hij vergeet te eten,
te drinken, op tijd rust te nemen en komt altijd tijd te kort. Zo sterk dat dit zelfs tot
klachten kan leiden: stress; burn-out; RSI etc.

Begripsmatig denken is denken in lineaire structuren, van a – z, daarmee wordt men minder snel afgeleid. Belevingswereld en probleemoplossend werken wordt door beide groepen volledig anders gehanteerd. En dan zijn er nog de vele mengvormen.

Vermoedelijk is ruim 25-30% van de Nederlandse bevolking ‘beelddenkend’.
Dit aantal is groeiende. Het is dus belangrijk om daar in uw contacten rekening
mee te houden.

??????????????????

Praktijkvoorbeeld(2): Kennis is macht, maar vaardigheid brengt overwicht en balans

Henk van Waal is een collega van Peter. Hij is geduldig en heel precies in zijn werk, maar verliest bij tijd en wijle het overzicht. Hij heeft dan moeite met de snelle aanpak van Peter, vindt dat Peter te weinig oog heeft voor de details en kan hem dan niet helemaal volgen. Het verbaast hem dat Peters aanpak toch goed uitpakt en dat maakt hem onzeker. De samenwerking met Peter had grote zaken mogelijk gemaakt en hij kon Peter echt niet missen. Maar hij ervaart die ook als een bedreiging. Peter zou zo Henk’s werk over kunnen nemen en het waarschijnlijk nog beter doen ook.

Een samenwerking tussen beelddenkers onderling of tussen beelddenkers en begripsdenkers, loopt niet altijd even gemakkelijk. Dit kan gepaard gaan met veel
stress en irritatie.
Inzicht krijgen hoe dat bij uzelf werkt en met de mensen waarmee u samenwerkt, kan al veel schelen. Ermee leren omgaan en de mogelijkheden ervan benutten, kan een enorme winst opleveren in relaxed kunnen werken, met een goed gevoel voor alle betrokkenen en met succesvolle resultaten.

Voor wie:

   • Voor iedereen die meer vaardigheid wil ontwikkelen in de omgang met stress of die moeite heeft met de drukte van zijn/haar dagelijkse aktiviteiten.
   • Voor mensen die zichzelf herkennen in de beelddenker en/of begripsdenker en meer willen weten over optimale communicatie.
   • Voor de politicus, de beleidsmaker, de leidinggevende, de PZ-er etc.
   • Voor mensen met Stress-, RSI-, en/of Burn-out gerelateerde klachten.
   • Voor mensen die vastlopen in hun dagelijks functioneren.


Doel:

   • Het kunnen onderkennen van eigen en andermans functioneren t.a.v. stress en snel(beeld)denken/begripsdenken in communicatie.
   • Het kunnen corrigeren van het eigen functioneren en het vinden van een optimale samenwerkingsstructuur, zonder zichzelf daarbij te onderdrukken in de eigen mogelijkheden.


Vorm:
personal coaching/group-training

Het Key to Communication-programma kan als personal coaching/training en/of als in-company bedrijfstraining gevolgd worden. In alle gevallen leveren wij maatwerk, afgestemd op uw behoeften. Neem voor informatie over kosten en afspraakmogelijkheden even contact met ons op. Wij staan u graag te woord.
 
Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie ook onze Privacy Statement en onze Disclaimer

Reacties zijn gesloten.