Disclaimer

Center for human development (inclusief haar groeps/dochterbedrijven) streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen.

Center for human development heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site in voorkomend geval verwijst.

Center for human development accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie indien weergegeven op deze site of indien weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet (altijd) toepasbaar is op of geldt voor individuele situaties.

Center for human development aanvaardt, mede op deze gronden, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Center for human development worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.

 

Reacties zijn gesloten.